Chuỗi sự kiện tháng 1

từ đến

 

Túi quà đầu năm

 

Thời gian tặng quà

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 08/01/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 25/01/2015

Nội dung sự kiện

    • Trong suốt thời gian họat động mỗi ngày Thiếu Hiệp 9K đẳng cấp trên 70 có thể mua Túi Quà Tháng 1 tại Cửa Hàng Kỳ Trân Các.
      • Giới hạn sử dụng tối đa mỗi ngày của mỗi nhân vật là 10 Túi Quà.
Vật phẩmTính ChấtGiá Bán/Mỗi TúiHình Ảnh
Túi Quà Tháng 1 Khóa 150 Củ

Túi quà có gì?

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Đá Mài Lỗ Khảm (Trang Sức) 1 Không Khoá
Đá Rèn 200 Không Khoá
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 Điểm) 1 Khoá
Huy Chương Trích Tinh (50 Điểm) 1 Khoá
Huy Chương Chiến Trường (50 Điểm) 1 Khoá
Vinh Dự Tinh Anh 3 Khoá
Dung Thiết Thủy 5 Khoá
Phá Thiên Chùy 5 Khoá
3000 Điểm Hoạt Lực Khóa 1 Khoá
2000 Củ Khóa 1 Khoá
10 Vạn Bạc Khóa 1 Khoá
Về đầu trang