Chuỗi sự kiện tháng 1

từ đến

 

Quà Nạp Tích Lũy

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: 00h00 ngày 08/01/2014
  • Kết thúc: 23h59 ngày 14/01/2014
Nội dung chương trình
  • Chương trình dành cho tất cả người chơi tại những máy chủ đã mở giới hạn đẳng cấp 79 trở lên. Xem lịch mở máy chủ tại đây
  • Thiếu Hiệp nạp củ tích lũy đạt mốc nhất định sẽ nhận được phần thưởng tương ứng mốc tích lũy.
  • Trong suốt thời gian hoạt động chỉ có thể nhận được duy nhất 1 lần phần thưởng tại các mốc nhận thưởng.
  • Trong suốt thời gian hoạt động tất cả các Hộp Quà Nạp Củ chỉ có thể sử dụng 1 lần duy nhất.

Nội dung phần thưởng

Đối với máy chủ đã mở từ ngày 2/1 - 5/1/2015 
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,600 Quà Nạp Củ 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
7,200 Quà Nạp Củ 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
14,400 Quà Nạp Củ 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Đá Vân Lạc Tinh - Trung 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 4 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv2 26 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 10 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 Điểm) 2 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 điểm) 2 Khóa
Đại Hồng Đăng 1 Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 14 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 18 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 Điểm) 2 Khóa
[Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) 1 Khóa
Đối với máy chủ mở từ ngày 14/12 - 1/1/2015
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,600 Quà Nạp Củ 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 1 Khóa
7,200 Quà Nạp Củ 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 1 Khóa
14,400 Quà Nạp Củ 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Dung Thiết Thủy 10 Khóa
Đá Vân Lạc Tinh - Trung 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 5 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 4 Khóa
Dung Thiết Thủy 10 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 10 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 12 Khóa
Mảnh Bàn Đạp 5 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 10 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 Điểm) 2 Khóa
Đại Hồng Đăng   Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 16 Khóa
Mảnh Dây Cương 5 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 10 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 2 Khóa
[Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 20 Khóa
Mảnh Yên Ngựa 5 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 Điểm) 2 Khóa
Bôn Tiêu 5 Huyết 4 Kỹ 1 Khóa
Đối với máy chủ đã từ ngày 29/10 - 13/12/2014
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,600 Quà Nạp Củ 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
7,200 Quà Nạp Củ 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Sơ 3 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
14,400 Quà Nạp Củ 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Boss 85 1 Khóa
Quả Ly Ưu 5 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 4 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Đá Tinh Luyện 20 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 Điểm) 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 12 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 2 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 Điểm) 2 Khóa
Đại Hồng Đăng   Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 16 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 2 Khóa
[Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 20 Khóa
Cỏ Long Tiên (7 Ngày) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Huy Chương Trích Tinh Lâu (50 Điểm) 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa
[Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) 1 Khóa
Đối với máy chủ mở từ ngày 9/10 - 28/10/2014
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,600 Quà Nạp Củ 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
7,200 Quà Nạp Củ 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
14,400 Quà Nạp Củ 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Boss 85 1 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 1  
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 6 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Đá Tinh Luyện 50 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 Điểm) 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 16 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 Điểm) 2 Khóa
Đại Hồng Đăng   Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 20 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 2 Khóa
[Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 28 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa
Huy Chương Trích Tinh Lâu (50 Điểm) 2 Khóa
Cỏ Long Tiên (7 Ngày) 1 Khóa
Đối với máy chủ máy chủ mở trước 8/10/2014
Mốc Tích Lũy CủTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,600 Quà Nạp Củ 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
7,200 Quà Nạp Củ 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 2 Khóa
Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
14,400 Quà Nạp Củ 9K 1 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 4 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Túi Mảnh Đá BOSS 105 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa
28,800 2000 Củ Khóa 6 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 Điểm) 2 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 Điểm) 2 Khóa
60,000 2000 Củ Khóa 16 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 2 Khóa
Thủy Tinh Lv7 2 Khóa
Huy Chương Chiến Trường (50 Điểm) 2 Khóa
Huy Chương Lãnh Thổ Chiến (50 Điểm) 2 Khóa
Đại Hồng Đăng 1 Khóa
120,000 2000 Củ Khóa 20 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Lệnh Triệu Hồi Gia Nhân (Lâm Nhi) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Mảnh Bí Kíp Diệu Nhật Lưu Ly Thể 1 Khóa
Huy Chương Trích Tinh Lâu (50 Điểm) 2  
[Ngoại Trang] Vô Song (3 Ngày) 1 Khóa
180,000 2000 Củ Khóa 28 Khóa
Cỏ Long Tiên (7 Ngày) 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 3 Khóa
Mảnh Sách Thiên Bảo Trấn 1 Khóa
Huy Chương Trích Tinh Lâu (50 Điểm) 2 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa

Mở các hộp quà

Quà Nạp Củ 9K
STTQuà Nạp Củ 9KTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
1
Chọn 1 trong 4 loại sau
2000 Củ Khóa 1 Khóa
2 20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
3 Bùa 9K (10000 Điểm) 1 Khóa
4 Cống Hiến Sư Môn Lệnh (1000 Điểm) 1 Khóa
Túi Mảnh Đá BOSS 105
STTTúi mảnh đá BOSS 105Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
1 Mảnh Long Chiến Thiên 1 Khóa
2 Mảnh Phượng Minh Hương 1 Khóa
Về đầu trang