Chuỗi sự kiện tháng 1

từ đến

 

Quà Nạp Mỗi Ngày

 

Thời gian diễn ra

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 08/01/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 21/01/2015

Nội dung sự kiện

  • Tất cả người chơi tại các máy chủ đã mở lên khi nạp Củ tích lũy đến các mức quy định sẽ nhận được phần thưởng.
  • Sau 0h00 mỗi ngày hệ thống sẽ tự động reset số lần nhận thưởng để người chơi có thể tích lũy nhận lại.

Phần thưởng hấp dẫn

Đối với máy chủ đã đã mở mốc giới hạn 69 - 79
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1,500 2000 Củ Khóa 1 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Rương May Mắn 9K (Hạ) 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở mốc giới hạn 89
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1,500 2000 Củ Khóa 1 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 10 Khóa
Dung Thiết Thủy 5 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Rương May Mắn 9K (Trung) 1 Khóa
Đối với máy chủ đã mở mốc giới hạn 150
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1,500 2000 Củ Khóa 2 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 10 Khóa
Dung Thiết Thủy 5 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Rương May Mắn 9K (Thượng) 1 Khóa
Đối với máy chủ máy chủ mở trên 110 Ngày
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1,500 2000 Củ Khóa 2 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv4 10 Khóa
Phá Thiên Chùy 5 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Rương May Mắn 9K (Thượng) 1 Khóa
Đối với máy chủ máy chủ mở trên 170 Ngày
Mốc NạpTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1,500 2000 Củ Khóa 3 Khóa
20 Vạn Bạc Khóa 2 Khóa
Tơ Ly Vân Lv5 10 Khóa
Phá Thiên Chùy 8 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Quà Mặt Nạ 1 Khóa
Rương May Mắn 9K (Siêu) 1 Khóa

Mở các hộp quà

Rương May Mắn 9K (Hạ)
 • Sử dụng Rương May Mắn 9K (Hạ) sẽ nhận ngẫu nhiên các phần thưởng sau:
SttTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1 400 Điểm 9K 1 Khóa
2 500 Điểm 9K 1 Khóa
3 1000 Điểm 9K 1 Khóa
4 5000 Điểm 9K 1 Khóa
5 6000 Điểm 9K 1 Khóa
6 8000 Điểm 9K 1 Khóa
7 10000 Điểm 9K 1 Khóa
8 Quà Vũ Khí - Thượng Bậc 3 1 Khóa
STTQuà Vũ Khí - Thượng Bậc 3Tên phần thưởngSố lượngTính chất
1
Chọn 1 trong 5 loại Vũ Khí
[Thượng] Thanh Minh Kiếm 1 Khóa
2 [Thượng] Chân Võ Kiếm 1 Khóa
3 [Thượng] Bàn Hoa Côn 1 Khóa
4 [Thượng] Thấu Cốt Thương 1 Khóa
5 [Thượng] Phá Quân Nỏ 1 Khóa
Rương May Mắn 9K (Trung)
 • Sử dụng Rương May Mắn 9K (Trung) sẽ nhận ngẫu nhiên các phần thưởng sau:
SttTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1 400 Điểm 9K 1 Khóa
2 500 Điểm 9K 1 Khóa
3 1000 Điểm 9K 1 Khóa
4 5000 Điểm 9K 1 Khóa
5 6000 Điểm 9K 1 Khóa
6 8000 Điểm 9K 1 Khóa
7 10000 Điểm 9K 1 Khóa
8 Quà Vũ Khí - Thượng Bậc 4 1 Khóa
STTQuà Vũ Khí - Thượng Bậc 4Tên phần thưởngSố lượngTính chất
1
Chọn 1 trong 5 loại Vũ Khí
[Thượng] Thuần Quân Kiếm 1 Khóa
2 [Thượng] Ngự Tràng Kiếm 1 Khóa
3 [Thượng] Phục Hổ Côn 1 Khóa
4 [Thượng] Bá Vương Kích 1 Khóa
5 [Thượng] Lạc Nhật Nỏ 1 Khóa
Rương May Mắn 9K (Thượng)
 • Sử dụng Rương May Mắn 9K (Thượng) sẽ nhận ngẫu nhiên các phần thưởng sau:
SttTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1 400 Điểm 9K 1 Khóa
2 500 Điểm 9K 1 Khóa
3 1000 Điểm 9K 1 Khóa
4 5000 Điểm 9K 1 Khóa
5 6000 Điểm 9K 1 Khóa
6 8000 Điểm 9K 1 Khóa
7 10000 Điểm 9K 1 Khóa
8 Quà Vũ Khí - Thượng Bậc 5 1 Khóa
STTQuà Vũ Khí - Thượng Bậc 5Tên phần thưởngSố lượngTính chất
1
Chọn 1 trong 5 loại Vũ Khí
[Thượng] Huyền Thiết Trọng Kiếm 1 Khóa
2 [Thượng] Tử Vi Nhuyễn Kiếm 1 Khóa
3 [Thượng] Cầm Long Côn 1 Khóa
4 [Thượng] Phương Thiên Họa Kích 1 Khóa
5 [Thượng] Gia Cát Nỏ 1 Khóa
Rương May Mắn 9K (Siêu)
 • Sử dụng Rương May Mắn 9K (Siêu) sẽ nhận ngẫu nhiên các phần thưởng sau:
SttTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
1 400 Điểm 9K 1 Khóa
2 500 Điểm 9K 1 Khóa
3 1000 Điểm 9K 1 Khóa
4 5000 Điểm 9K 1 Khóa
5 6000 Điểm 9K 1 Khóa
6 8000 Điểm 9K 1 Khóa
7 10000 Điểm 9K 1 Khóa
8 Quà Vũ Khí - Thượng Bậc 6 1 Khóa
STTQuà Vũ Khí - Thượng Bậc 6Tên phần thưởngSố lượngTính chất
1
Chọn 1 trong 5 loại Vũ Khí
[Thượng] Long Uyên Kiếm 1 Khóa
2 [Thượng] Trạm Lô Kiếm 1 Khóa
3 [Thượng] Bài Phong Côn 1 Khóa
4 [Thượng] Hỏa Long Thương 1 Khóa
5 [Thượng] Tịch Lịch Nỏ 1 Khóa

Lưu ý

 • Mỗi ngày chỉ có thể nhận và sử dụng 1 lần duy nhất Túi Quà Nạp Mỗi Ngày.
  • Số ngày mở máy chủ được cập nhật sau 18h00 mỗi ngày ( ví dụ để máy chủ được tính là đã mở 10 ngày thì đến 18h00 ngày thứ 10 mới được tính)

Hướng dẫn nhận quà

 • Nạp Củ đạt mốc 1.500 Củ trở lên hãy đến đối thoại với Lễ Quanđể nhận thưởng:

Xem thêm

Nếu là Tân thủ bạn hãy xem thông hướng dẫn sau:

Để lại bình luận của bạn tại diễn đàn

Về đầu trang