Chuỗi sự kiện tháng 1

từ đến

 

Khuyến Mãi Rương Trang Bị Thú Cưỡi

 

Thời gian

  • Bắt Đầu : 0h00 ngày 13/1/2015
  • Kết Thúc : 23h59 ngày 14/01/2015

Nội dung chương trình

  • Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày Thiếu Hiệp mua Dung Thiết Thủy  tại cửa hàng Kỳ Trân Các để chế tạo trang bị thú cưỡi mỗi lần đạt mốc 20 cái sẽ nhận được phần thưởng là 1 Rương Trang Bị Thú Cưỡi .

  • Tối đa mỗi ngày người chơi chỉ có thể nhận được 10 Rương Trang Bị Thú Cưỡi tương ứng với mốc mua 200 Dung Thiết Thủy.
  • Phần thưởng Rương Trang Bị Thú Cưỡi sẽ là vật phẩm khóa.
  • Khi sử dụng Rương Trang Bị Thú Cưỡi sẽ ngẫu nhiên nhận 1 trong 3 món Trang Bị Thú Cưỡi.
Vật phẩmMở ra ngẫu nhiên nhận
 
Rương Trang Bị Thú cưỡi

Mảnh Bàn Đạp

Mảnh Yên Ngựa

Mảnh Dây Cương

 

Lưu ý

  • Chỉ khi đạt mốc 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 Dung Thiết Thủy mới được tính số lần nhận thưởng. Ví dụ : khi Thiếu Hiệp mua 99 Dung Thiết Thủy sẽ nhận được 4 Rương Trang Bị Thú Cưỡi tương ứng với mốc 80, khi Thiếu Hiệp mua 250 Dung Thiết Thủy sẽ nhận được tối đa 10 Rương Trang Bị Thú Cưỡi.
  • Rương Trang Bị Thú Cưỡi sẽ được gửi vào thư của nhân vật vào ngày hôm sau.
Về đầu trang