Chuỗi sự kiện tháng 1

từ đến

 

Hái Lộc Đầu Xuân

 

Thời gian & Điều kiện tham gia

 • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 08/01/2015
 • Kết thúc: 23h59' ngày 21/01/2015
 • Dành cho các Thiếu Hiệp cấp 40 trở lên trên tất cả các máy chủ
 • Sự kiện được chia làm 04 giai đoạn, mỗi giai đoạn có giới hạn giám định Túi Gấm khác nhau.
 Thời điểm mở giới hạn
Giai đoạn 1: Bắt đầu sự kiệnGiai đoạn 2: Mở giới hạn lần 1
 Sau bảo trì ngày 08/01/2015 - 23h59' ngày 14/01/20150h ngày 15/01/2015 - 23h59' ngày 21/01/2015
Giới hạn cho phép dùng 1500 Bạc giám định Túi Gấm 600 1200
Giới hạn cho phép dùng 15 Củ giám định Túi Gấm  1200 2400
Giới hạn cho phép dùng 150 Củ giám định Túi Gấm Mỗi ngày giám định được 10 Lần
Giới hạn cho phép dùng Hộp Quà Năm Mới (Trung) 1200

Thu Thập và Giám Định Túi Gấm

Thu Thập Túi Gấm
Hình ảnhGhi chú

Tên vật phẩm: Túi Gấm (Chưa Giám Định)

Nguồn Gốc : tham gia các tính năng mỗi ngày sẽ nhận được hoăc dùng Ngọc Như Ý để đổi tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện.

Tính chất:

 • Vật phẩm không khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào khu đấu giá.
 • Có thể bán vào Cửa hàng Tiện Lợi và NPC = 0,5 bạc khoá
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch.

Cách sử dụng: Nhấp phải xuất hiện bảng đối thoại (sau 23h59' ngày 21/01/2015 vật phẩm tự mất đi)

Chức năng:

 • Dùng 15 Củ để giám định.
 • Dùng 150 Củ để giám định.
 • Dùng 1500 Bạc khoá/Bạc không khoá để giám định hộp (ưu tiên trừ Bạc Khoá).

Lưu ý: Sau 23h59' ngày 21/01/2015 không thể tiếp tục giám định.

Túi Gấm có được khi hoàn thành các nhiệm vụ hằng ngày trong 9K như sau:

NguồnNhận đượcTính chất
Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ Rèn Luyện (bao gồm nhiệm vụ Rèn Luyện tại Thiên Tâm Cốc) 20 Túi Gấm
(Chưa Giám Định)
Không khóa
Hoàn thành mỗi lần Thanh Vân Phong 20 Túi Gấm
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành Bí Cảnh 2x, 4x, 6x, 8x , 10x 20 Túi Gấm
(Chưa Giám Định)
Hoàn Thành Bí Cảnh Tinh Anh 10x 20 Túi Gấm
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành hỗ trợ Bí Cảnh 2x, 4x, 6x 20 Túi Gấm
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành mỗi lần vận Tiêu (bao gồm nhiệm vụ tại Thiên Tâm Cốc) 20 Túi Gấm
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành mỗi lần Truy Nã (bao gồm nhiệm vụ tại Thiên Tâm Cốc) 20 Túi Gấm
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành Chiến Trường Tân Thủ 20 Túi Gấm
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành Chiến Trường Hắc Bạch 20 Túi Gấm
(Chưa Giám Định)
Hoàn thành Chiến Trường Tinh Anh 20 Túi Gấm
(Chưa Giám Định)
Đổi 1 Ngọc Như Ý
(đổi tại Cẩm Nang Đại Sự Kiện)
100 Túi Gấm
(Chưa Giám Định)
Giám định Túi Gấm
Giai đoạnCông thứcNhận được
Áp dụng cho cả 4 giai đoạn 1 Túi Gấm (Chưa Giám Định) + 1500 Bạc 1 Hộp Quà Năm Mới(Bạc)
1 Túi Gấm (Chưa Giám Định) + 15 Củ 1 Hộp Quà Năm Mới(Củ)
1 Túi Gấm (Chưa Giám Định) + 150 Củ 1 Hộp Quà Năm Mới(Thượng)

Mốc thưởng khi giám định nhiều Túi Gấm

Sau khi đã giám định Túi Gấm đạt số lượng nhất định có thể nhận thưởng . Mỗi giai đoạn sẽ có mốc giám định Túi Gấm khác nhau:

Giai đoạnĐiều kiện nhậnNhận được phần thưởngHình Ảnh
Giai đoạn 1 Hoàn thành dùng Bạc giám định Túi Gấm (chưa giám định) 300 lần Quà Tặng Giám Định Bạc 300 Lần x1
Hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (chưa giám định) 300 lần Quà Tặng Giám Định Củ 300 Lần x1
Hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (chưa giám định) 600 lần Quà Tặng Giám Định Củ 600 Lần x1
Hoàn thành dùng Bạc giám định Túi Gấm (chưa giám định) 600 lần Quà Tặng Giám Định Bạc 600 Lần x1
Hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (chưa giám định) 900 lần Quà Tặng Giám Định Củ 900 Lần x1
Hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (chưa giám định) 1200 lần Quà Tặng Giám Định Củ 1200 Lần x1
Giai đoạn 2 Hoàn thành dùng Bạc giám định Túi Gấm (chưa giám định) 900 lần Quà Tặng Giám Định Bạc 900 Lần x1
Hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (chưa giám định) 1500 lần Quà Tặng Giám Định Củ 1500 Lần x1
Hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (chưa giám định) 1800 lần Quà Tặng Giám Định Củ 1800 Lần x1
Hoàn thành dùng Bạc giám định Túi Gấm (chưa giám định) 1200 lần Quà Tặng Giám Định Bạc 1200 Lần x1
Hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (chưa giám định) 2100 lần Quà Tặng Giám Định Củ 2100 Lần x1
Hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (chưa giám định) 2400 lần Quà Tặng Giám Định Củ 2400 Lần x1
Trong suốt thời gian sự kiện Hoàn thành sử dụng 1200 Túi Gấm (Trung) Quà Tặng Sử Dụng 1200 Lần Hộp Quà (Trung) x1

Cẩm nang Đại Sự Kiện:

Hình ảnhGhi chú

Tên vật phẩm: Cẩm Nang Đại Sự Kiện

Nguồn gốc: Sau bảo trì ngày 08/01/2015, tất cả Thiếu Hiệp đăng nhập vào 9K Truyền Kỳ sẽ nhận được 1 [Cẩm Nang Đại Sự Kiện]. (kiểm tra hành trang phải còn 1 ô trống)

Tính chất: Vật phẩm khoá

Cách sử dụng: Nhập phải xuất hiển bảng đối thoại.

Chức năng:

 • Đổi quà đạt giới hạn giám định Túi Gấm
 • Đổi quà Lệnh Bài Sự Kiện

Phần Thưởng Từ Túi Gấm

Hộp Quà Năm Mới - Củ
Túi GấmTính chất

Hộp Quà Năm Mới- Củ

Tên vật phẩm: Hộp Quà Năm Mới- Củ

Nguồn gốc: Nhận được khi dùng 15 Củ để giám định [Túi Gấm (Chưa Giám Định)]

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0.5 Bạc khoá.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
Hạn sử dụng: sau 23h59' ngày 21/01/2015 vật phẩm tự mất đi.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Đối với máy chủ mở cấp 79, mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
5  phút exp cơ bản 1 Khóa
Hộp Quà Năm Mới (Trung) 1 Không Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Đồng 1 Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Củ Hành (100) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
Bùa 9K (1000) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Bạc 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv3 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv4 1 Khóa
Thủ Ô 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
1 Vạn Củ Khóa 1 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 3 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Đối với máy chủ mở cấp 89, mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
5  phút exp cơ bản 1 Khóa
Hộp Quà Năm Mới (Trung) 1 Không Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Bùa 9K (1000) 1 Khóa
Củ Hành (100) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Đồng 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Bạc 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv3 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
1 Vạn Củ Khóa 1 Khóa
Quà Trang Bị-Thượng Bậc 3 1 Khóa
Quà Trang Bị-Thượng Bậc 4 1 Khóa
Tuyết Liên 1 Khóa
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Đối với máy chủ mở cấp 99, mở ra và ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
5  phút exp cơ bản 1 Khóa
Hộp Quà Năm Mới (Trung) 1 Không Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Bùa 9K (1000) 1 Khóa
Củ Hành (100) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Đồng 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Bạc 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv3 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
1 Vạn Củ Khóa 1 Khóa
Quà Trang Bị-Thượng Bậc 3 1 Khóa
Quà Trang Bị-Thượng Bậc 4 1 Khóa
Quà Trang Bị-Thượng Bậc 5 1 Khóa
Tuyết Liên 1 Khóa
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 1 Khóa
Dung Thiết Thủy 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Đối với máy chủ mở cấp 150, mở ra ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
5 Phút EXP Cơ Bản 1 Khóa
Hộp Quà Năm Mới(Trung) 1 Không Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Bùa 9K (1000) 1 Khóa
Củ Hành Nhỏ (100 Củ Khoá) 1 Khóa
Củ Hành (500) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Đồng (100) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Bạc (200) 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv3 1 Khóa
Túi Nguyên Liệu Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv4 1 Khóa
Thuỷ Tinh Lv5 1 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn (500) 1 Khóa
Dung Thiết Thủy 1 Khóa
1 Vạn Củ Khóa 1 Khóa
Linh Chi 1 Khóa
Rương Bôn Tiêu (5 Huyết) 1 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 3 1 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 4 1 Khóa
Quà Trang Bị Thượng Bậc 5 1 Khóa
Rương Thú Cưỡi Cấp 100 1 Khóa
Túi Bí Kíp Giang Hồ (Mảnh) 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà Năm Mới(Thượng)
Túi GấmTính chất

Hộp Quà Năm MớiThượng

Tên vật phẩm: Hộp Quà Năm Mới(Thượng)

Nguồn gốc: Nhận được khi dùng 150 Củ để giám định [Túi Gấm (Chưa Giám Định)]

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0 Bạc khoá.
 • Có thể bán vào Khu Đấu Giá (nếu là vật phẩm không khoá)
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
 • Hạn sử dụng: sau 23h59' ngày 21/01/2015 vật phẩm tự mất đi..

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởngSố lượngHình ảnh
60 phút exp cơ bản 1

và ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngHình ảnhTính chấtSố lượng
Hoạt Lực Hoàn - Lớn (3000) Khóa 1
Đá Tinh Luyện Khóa 6
2000 Củ Khóa Khóa 1
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng Khóa 2
Thủy Tinh Lv6 Khóa 1
Thủy Tinh Lv5 Khóa 1
Thủy Tinh Lv4 Khóa 1

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà Năm MớiTrung
Túi GấmTính chất

Hộp Quà Năm Mới- Trung

Tên vật phẩm: Hộp Quà Năm Mới- Trung

Nguồn gốc: Nhận được ngẫu nhiên khi sử dụng [Hộp Quà Năm Mới(Củ)]

Tính chất:

 • Vật phẩm không khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0 Bạc khoá.
 • Có thể bán vào Khu Đấu Giá (nếu là vật phẩm không khoá)
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
 • Hạn sử dụng: sau 23h59' ngày 21/01/2015 vật phẩm tự mất đi.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Mở ra Hộp Quà Năm Mới Trung ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
10 phút exp cơ bản 1 Khóa
5000 Củ Khóa 1 Khóa
Bạc (10000) 1 Khóa
Bùa 9K (2000) 1 Khóa
Củ Hành (1000) 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Vàng 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Túi Mảnh Đá (Lv3) 1 Khóa
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Khi sử dụng 1200 Hộp Quà Năm MớiTrung sẽ nhận được quà
Túi GấmTính chất

Quà sử dụng 1200 Hộp Quà Năm MớiTrung

Nguồn gốc: Nhận được khi sử dụng 1200 Hộp Quà Năm MớiTrung

Cách nhận: Khi đủ điều kiện, quà sẽ tự động trao vào hành trang (Phím tắt B).

Tính chất: Vật phẩm khoá, không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC, không xếp chồng.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để mở

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
150 phút exp cơ bản 1 Khóa

ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
Lệnh Bài Danh Vọng Hiệp Khách 1 Không Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Vàng 10 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Túi Mảnh Đá (Lv3) 1 Khóa
6.000 Củ Khoá 1 Khóa
Bạc khoá 600000 Khóa
Hoạt Lực Hoàn - Lớn (3000) 3 Khóa
Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
10.000 Củ Khóa 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà Năm Mới- Bạc
Túi GấmTính chất

Hộp Quà Năm Mới- Bạc

Tên vật phẩm: Hộp Quà Năm Mới- Bạc

Nguồn gốc: Nhận được khi dùng 1500 Bạc để giám định Túi Gấm (Chưa Giám Định)

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá.
 • Có thể xếp chồng = 99 cái/ô
 • Có thể bán vào NPC, Cửa hàng Tiện Lợi = 0.5 Bạc khoá.
 • Có thể bán vào Khu Đấu Giá (nếu là vật phẩm không khoá)
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Khu Đấu Giá.
 • Hạn sử dụng: sau 23h59' ngày 21/01/2015 vật phẩm tự mất đi.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Sử dụng Hộp Quà Năm Mới- Bạc ngẫu nhiên nhận được một trong những vật phẩm sau:

Loại phần thưởngHình ảnhSố lượngTính chất
Hoạt Lực Hoàn - Lớn 1 Khóa
2000 Củ Khóa 1 Khóa
Hoạt Lực Hoàn 1 Khóa
Thủy Tinh Lv4 1 Khóa
Thủy Tinh Lv3 1 Khóa
Trợ Tu Đơn 1 Khóa
5 phút exp cơ bản 1 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Hộp Quà khi đạt giới hạn giám định Túi Gấm

Quà giám định 300 - 600 - 900 - 1200 Túi Gấm bằng Bạc
Quà tặngTính chất

Quà Giám Định Túi Gấm Bạc (300 - 600 - 900-1200)

Tên vật phẩm: Quà Giám Định Túi Gấm – Bạc (300 - 600 - 900-1200)

Nguồn gốc:

 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Bạc giám định Túi Gấm (Chưa Giám Định) 300 lần.
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Bạc giám định Túi Gấm (Chưa Giám Định) 600 lần.
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Bạc giám định Túi Gấm (Chưa Giám Định) 900 lần.
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Bạc giám định Túi Gấm (Chưa Giám Định) 1200 lần.

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá
 • Không thể xếp chồng.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC.

Cách sử dụng: Nhấp phải để sử dụng nhận phần thưởng.

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
60 phút exp cơ bản 1 Khóa

và một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
Lệnh Bài Danh Vọng Hiệp Khách 1 Không Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 5 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 4 Khóa
Hoạt Lực Hoàn - Lớn (3000) 2 Khóa
2000 Củ Khóa 2 Khóa
Thủy Tinh Lv4 4 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Quà Giám Định Túi Gấm Củ 300 lần - 900 lần - 1500 lần - 2100 lần
Quà tặngTính chất

Quà Giám Định Túi Gấm
300 lần - 900 lần - 1500 lần - 2100 lần bằng Củ

Nguồn gốc:

 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (Chưa Giám Định) 300 lần.
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (Chưa Giám Định) 900 lần.
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (Chưa Giám Định) 1500 lần.
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (Chưa Giám Định) 2100 lần.

Cách nhận: Khi đủ điều kiện, quà sẽ tự động trao vào hành trang (Phím tắt B).

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá
 • Không thể xếp chồng.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên.

Mở ra 100% nhận được:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
90 phút exp cơ bản 1 Khóa

ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngHình ảnhTính chấtHình ảnh
Lệnh Bài Danh Vọng Hiệp Khách 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 10 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 3 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khóa
Hoạt Lực Hoàn - Lớn (3000) 5 Khóa
2000 Củ Khóa 5 Khóa

Lưu ý: tất cả các vật phẩm đều khóa

Quà giám định 600 - 1200 - 1800 - 2400 Túi Gấm bằng Củ
Quà tặngTính chất

Quà Giám Định Túi Gấm Củ 600 -1200- 1800 - 2400

Nguồn gốc:

 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (Chưa Giám Định) 600 lần (giai đoạn 1).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (Chưa Giám Định) 1200 lần (giai đoạn 2).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (Chưa Giám Định) 1800 lần (giai đoạn 3).
 • Nhận được khi hoàn thành hoàn thành dùng Củ giám định Túi Gấm (Chưa Giám Định) 2400 lần (giai đoạn 4)

Nơi nhận: Khi đủ điều kiện, quà sẽ tự động trao vào hành trang (Phím tắt B).

Tính chất:

 • Vật phẩm khoá
 • Không thể xếp chồng.
 • Không thể bán vào Trung Tâm Giao Dịch, Tiệm Đấu Giá, Cửa Hàng Tiện Lợi, NPC.

Cách sử dụng: Nhấp chuột phải để sử dụng nhận phần thưởng ngẫu nhiên

 • Tuỳ theo cấp độ nhân vật mà nhận được 100% phần thưởng như sau:
Đẳng cấp nhân vậtTên phần thưởngSố lượngHình ảnhTính chất
40 - 59 120 Phút EXP Cơ Bản 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 1 Không khóa
Túi Quà 9K Đặc Biệt 1 Khóa
Vô Hạ Bồ Đề Lv1 1 Khóa
Nhân Sâm Lv1 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
60 - 79 120 Phút EXP Cơ Bản 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 1 Không khóa
Túi Quà 9K Đặc Biệt 1 Khóa
Vô Hạ Quả Bồ Đề Lv2 1 Khóa
Nhân Sâm Lv2 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
80 - 89 120 Phút EXP Cơ Bản 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 1 Không khóa
Túi Quà 9K Đặc Biệt 1 Khóa
Vô Hạ Quả Bồ Đề Lv3 1 Khóa
Nhân Sâm Lv3 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
90 - 99 120 Phút EXP Cơ Bản 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 1 Không khóa
Túi Quà 9K Đặc Biệt 1 Khóa
Vô Hạ Quả Bồ Đề Lv3 1 Khóa
Nhân Sâm Lv3 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa
100 trở lên 120 Phút EXP Cơ Bản 1 Khóa
Hoạt Lực Khóa 5000 1 Không khóa
Túi Quà 9K Đặc Biệt 1 Khóa
Nhân Sâm Lv3 1 Khóa
Bách Niên Chu Quả 3 Khóa

ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Lệnh Bài Danh Vọng Hiệp Khách 1 Khoá
Cống Hiến Sư Môn Lệnh - Vàng 10 Khoá
2000 Củ Khoá 2 Khoá
Thủy Tinh Lv7 1 Khoá
Túi Mảnh Đá Lv2 2 Khoá
Túi Mảnh Đá (Lv3) 1 Khoá
Túi Phôi Phi Phong Lv2 1 Khoá
400.000 Bạc khoá 1 Khoá
Hoạt Lực Hoàn-Lớn 3 Khoá
Thủy Tinh Lv6 2 Khoá

Giới hạn của sự kiện

 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1200 Hộp Quà Năm Mới(Bạc) trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 2400 Hộp Quà Năm Mới(Củ) trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ có thể sử dụng tối đa 1200 Hộp Quà Năm Mới(Trung) trong suốt thời gian sự kiện.
 • Mỗi nhân vật chỉ được phép đổi 10 Hộp Quà Năm Mới(Thượng) trong 1 ngày.
 • Mỗi nhân vật chỉ được phép sử dụng tối đa 10 [Hộp Quà Năm Mới(Thượng)] trong 1 ngày.
 • Tất cả các Hộp Quà trong hoạt động đều có hạn tồn tại là : 23h59 ngày 21/01/2015
Về đầu trang