Chuỗi sự kiện tháng 1

từ đến

 

Điểm Danh Tháng 1

 

Thời gian tặng quà

  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 08/01/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 25/01/2015

Nội dung sự kiện

  • Trong suốt thời gian họat động mỗi ngày Thiếu Hiệp 9K đẳng cấp trên 70 có thể đặng nhập vào game 9K để điểm danh nhận thưởng.
  • Tương ứng với số ngày đăng nhập sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.
  • Ví dụ: nếu Thiếu Hiệp đã đăng nhập liên tiếp được 5 ngày và ngày thứ 6 không đăng nhập thì ngày thứ 7 đăng nhập sẽ nhận phần thưởng của ngày thứ 6 và Thiếu Hiệp cũng sẽ không thể nhận phần thưởng đăng nhập ngày thứ 18.

 

Lưu ý

  • Mỗi ngày mỗi ngươi chơi chỉ có thể điểm danh nhận duy nhất 1 lần phần thưởng.
  • Phần thưởng sẽ tự động chuyển vào hành trang của nhân vật.
  • Hết thời gian hoạt động giao diện nhận thưởng sẽ tự động tắt.

Quà tặng hấp dẫn

Số Ngày Đăng nhậpPhần ThưởngSố LượngTính ChấtHình ảnh
1 Kiến Xa Lệnh 2 Khóa
2 Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
3 Quả Ly Ưu 2 Khóa
4 5 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
5 500 Củ Khóa 1 Khóa
6 Tu Luyện Đơn-Đặc 1 Khóa
7 Cầu Phúc Lệnh-Sơ 1 Khóa
8 Lông Chúc Phúc 2 Khóa
9 5 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
10 Quả Ly Ưu 2 Khóa
11 1000 Củ Khóa 1 Khóa
12 Lông Chúc Phúc 2 Khóa
13 Bùa Rèn Luyện 2 Khóa
14 Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
15 Đá Tinh Luyện 15 Khóa
16 5 Vạn Bạc Khóa 1 Khóa
17 Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
18 Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 4 Sao 1 Khóa

Cách điểm danh nhận quà

  • Nhấp chuột vào biểu tượng điểm danh gần vị trí bản đồ nhỏ.

 

Về đầu trang