Chuỗi sự kiện tháng 1

từ đến

 

15/01 Mua 1 tặng 1

 

Thời gian tặng quà

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 15/1/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 15/1/2015

Nội dung sự kiện

  • Chỉ trong ngày 15/1 Thiếu Hiệp 9K mua những vật phẩm được trong danh sách bên dưới tạ Kỳ Trân Các bằng Củ Không Khóa sẽ được hoàn trả lại đúng số lượng đã mua vào ngày 16/1/2015.
  • Lưu ý: Vật phẩm hoàn trả là vật phẩm khoá

Vật phẩm mua 1 tặng 1

Tên vật phẩmHình ảnhGiới hạn số lượng tối đa nhận được
Đá Rèn 100 vật phẩm
Dung Thiết Thuỷ Không có
Kiến Xa Lệnh Không có
Lông CHúc Phúc Không có
Năng Động Hoàn Không có
Thẻ VIP - 12 Tuần 1 vật phẩm
Trí Tuệ Thạch Anh Không có
Trúc Khí Đơn Không có
  • Thẻ VIP (12 Tuần): mỗi thiếu hiệp chỉ có thể nhận khuyến mãi tối đa 1 vật phẩm.
  • Đá Rèn: mỗi thiếu hiệp chỉ có thể nhận khuyến mãi tối đa 100 vật phẩm.
    Ví dụ: Thiếu Hiệp mua 5 Thẻ VIP (12 Tuần) thì cũng chỉ nhận khuyến 1 Thẻ VIP (12 Tuần), 200 Đá Rèn thì nhận khuyến mãi 100 Đá Rèn.
  • Vật phẩm khuyến mãi sẽ được gửi vào thư của thiếu hiệp vào chiều ngày 16/1/2015.
  • Vật phẩm hoàn trả là vật phẩm khoá.
Về đầu trang