Chuỗi sự kiện tháng 1

từ đến

 

11/01 Mua 1 tặng 1

 

Thời gian tặng quà

  • Bắt đầu: 0h00 ngày 11/1/2015
  • Kết thúc: 23h59 ngày 11/1/2015

Nội dung sự kiện

  • Chỉ trong ngày 11/1 Thiếu Hiệp 9K mua những vật phẩm được trong danh sách bên dưới tạ Kỳ Trân Các bằng Củ Không Khóa sẽ được hoàn trả lại đúng số lượng đã mua vào ngày 12/1/2015.
  • Lưu ý: Vật phẩm hoàn trả là vật phẩm khoá

Vật phẩm mua 1 tặng 1

Tên phần thưởngHình ảnh
Cầu Phúc Lệnh-Sơ
Cầu Phúc Lệnh-Trung
Cầu Phúc Lệnh-Cao
Cầu Phúc Lệnh-Đặc
Ngân Nguyên Bảo
Đá Tam Sinh
Giám Bảo Lệnh
Luân Hồi Thiên Giám
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành
Lọ Hoạt Lực-Đặc
Tu Luyện Đơn-Đặc
Về đầu trang