Chuỗi sự kiện: Mừng Phiên Bản Mới

từ đến

 

X2 Điểm Năng Động

 

Chào mừng phiên bản mới: Nghịch Chuyển Càn Khôn, từ ngày 19/03 đến hết ngày 31/03, các thiếu hiệp sẽ được nhân đôi lợi ích khi mở phần thưởng từ nhiệm vụ điểm năng động hằng ngày.

Thời Gian

  • Sau khi kết thúc bảo trì ngày 19/03 đến 23h59' ngày 01/04/2015.

Hướng Dẫn Tham Gia

    • Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi đạt các mốc năng động (F11): 20, 40, 60, 80, 100, chỉ cần sử dụng Quả Hoạt Lực sẽ được x2 phần thưởng Củ Khóa và Bạc Khóa.

Phần Thưởng

Điểm Năng ĐộngBạc KhóaCủ Khóa
20 10.000 400
40 20.000 1.000
60 30.000 1.600
80 40.000 2.000
100 50.000 2.000
Về đầu trang