Chuỗi sự kiện: Mừng Phiên Bản Mới

từ đến

 

Thịnh Thế Huy Chương

 

Sau khi kết thúc bảo trì ngày 19/3, tham gia các tính năng trong Thế Giới 9K, các thiếu hiệp sẽ nhận được vật phẩm "Thịnh Thế Huy Chương", sử dụng vật phẩm này đến đổi quà tại Sứ Giả Hoạt Động sẽ có cơ hội nhận được những mảnh đá khảm siêu VIP như: Mảnh Hoa Ngữ Tinh, Mảnh Hoa Ngự Ảnh, Mảnh Nam Cung Phượng, Mảnh Kha Ni Ni...

Thời gian

  • Từ 19/03 (sau khi kết thúc bảo trì) đến 23h59' ngày 31/03/2015.

Làm thế nào để có Thịnh Thế Huy Chương?

  • Trong thời gian hoạt động, mỗi ngày khi thông qua các hoạt động dưới đây sẽ nhận được Thịnh Thế Huy Chương:
Hoạt ĐộngCách NhậnSố LượngTính Chất
Thanh Vân Phong Rút Thưởng 1 Khóa
Bí Cảnh Rút Thưởng 1 Khóa
Rèn Luyện Hoàn thành 10 lần nhiệm vụ 1 Khóa
Truy Nã Trả nhiệm vụ 1 huy chương/lần, hoặc 3 rương/lần đối với Cao Cấp Khóa
Đoạt Danh Khí Rơi từ BOSS 5 Không Khóa

Hướng dẫn đổi thưởng

  • Sau khi thu thập đủ số lượng Thịnh Thế Huy Chương nhất định, thiếu hiệp có thể đến Sứ Giả Hoạt Động tại 5 Đại Thành Thị để đổi thưởng.

Tích LũyMáy Chủ Mở Trước 85 NgàyMáy Chủ Mở Sau 85 Ngày
Tích Lũy Nộp 1 Thịnh Thế Huy Chương 15 phút exp cơ bản 15 phút exp cơ bản
Tích lũy nộp 10 Thịnh Thế Huy Chương 5000 Điểm 9K 5000 Điểm 9K
Tích lũy nộp 20 Thịnh Thế Huy Chương 1000 Cống hiến môn phái 1000 Cống hiến môn phái
Tích lũy nộp 40 Thịnh Thế Huy Chương 10 Vạn Bạc Khóa 20 Long Văn Ô Kim
Tích lũy nộp 60 Thịnh Thế Huy Chương 10 Vạn Bạc Khóa 20 Long Văn Ô Kim
Tích lũy nộp 90 Thịnh Thế Huy Chương 20 Vạn Bạc Khóa + Rương Thịnh Thế*1 30 Long Văn Ô Kim + Rương Thịnh Thế*1
Tích lũy nộp 120 Thịnh Thế Huy Chương 30 Vạn Bạc Khóa + Rương Thịnh Thế*2 40 Long Văn Ô Kim + Rương Thịnh Thế*2
Tích lũy nộp 200 Thịnh Thế Huy Chương 50 Vạn Bạc Khóa + Rương Thịnh Thế*5 50 Long Văn Ô Kim + Rương Thịnh Thế*5

Phần thưởng khi mở Rương Thịnh Thế

  • Khi mở Rương Thịnh Thế sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
STTMáy Chủ Mở 170 NgàyMáy Chủ Mở 85 Ngày
      • Máy Chủ Mở Giới Hạn Cấp 99
Máy Chủ Mở Giới Hạn Cấp 69
1 1000 Cống Hiến Sư Môn 1000 Cống Hiến Sư Môn 1000 Củ Khóa 1000 Củ Khóa
2 5000 Điểm 9K 5000 Điểm 9K 100000 Bạc Khóa 100000 Bạc Khóa
3 4000 Hoạt Lực Khóa 4000 Hoạt Lực Khóa Mảnh Thi Vương Mảnh Đá Vân Lạc Tinh
4 Mảnh Kha Ni Ni Mảnh Kha Ni Ni Mảnh Nam Cung Phượng Mảnh Đá Đấu Viêm
5 Mảnh Mặc Quân Mảnh Mặc Quân Mảnh Kha Ni Ni Mảnh Tuỳ Tùng
6 Mảnh Nam Cung Phượng Mảnh Nam Cung Phượng Mảnh Xi Vưu Tướng Thủ Mảnh Phệ Hồn Thủy Trùng
7 Mảnh Xi Vưu Tướng Thủ Mảnh Xi Vưu Tướng Thủ Mảnh Đá Vân Lạc Tinh Mảnh Lâm Hướng Nho
8 Mảnh Thủ Thành Tướng Lĩnh Mảnh Thủ Thành Tướng Lĩnh Mảnh Đá Đấu Viêm Mảnh Triển Phi Thiềm
9 Mảnh Ân Hỏa Nguyệt Mảnh Mã Văn Soái Mảnh Lâm Hướng Nho Mảnh Tát Lợi Tư
10 Mảnh Hoa Ngữ Tinh Mảnh Ngô Quảng Mảnh Triển Phi Thiềm Mảnh Hiên Viên Vô Kỵ
11 Mảnh Hoa Ngự Ảnh Mảnh Đỗ Hiểu Nguyệt Mảnh Tát Lợi Tư Mảnh Mị Ma
12 Mảnh Dạ Vương Mặc Quân Mảnh Khoa Mẫu Lâm Mảnh Hiên Viên Vô Kỵ Mảnh Bích Du Giám Ngục Trưởng
13 Mảnh Thương Xà Mảnh Thi Vương Mảnh Mị Ma Mảnh Càn Đạt
14 Mảnh Giáng Thù Mảnh Dương Thiên Huống Mảnh Bích Du Giám Ngục Trưởng Mảnh Cửu Ngũ Dã
15 Mảnh Mặc Ngô Mảnh Ô Phong Hàn Mảnh Càn Đạt Mảnh Phong Hầu
16 Mảnh Bích Thiềm Mảnh Bắc Xuyên Chương Mảnh Cửu Ngũ Dã Mảnh Bàn Cổ
17 Mảnh Xích Hạt Mảnh Cốc Thanh Lam Mảnh Phong Hầu Mảnh Dương Thiên Huống
18 Mảnh Đỗ Hiểu Nguyệt Mảnh Ma Hóa Huyền Bi Mảnh Bàn Cổ Mảnh Mặc Quân
19 Mảnh Dương Thiên Huống Mảnh Cốc Thiên Phàm Mảnh Tinh Thần Quyền Thủ Mảnh Ô Phong Hàn
20 Mảnh Ô Phong Hàn Mảnh Mặc Thương Lan Mảnh Lam Thiên Thanh Mảnh Bắc Xuyên Chương
21 Mảnh Bắc Xuyên Chương Mảnh Đường Minh Mảnh Đới Y Tư Mảnh Điếu Tinh Bạch Hổ Vương
22 Mảnh Cốc Thanh Lam Mảnh Cố Lỗi Mảnh Bắc Xuyên Thiên Điệp Mảnh Vân Thanh Mộc Hồ Vương
23 Mảnh Ma Hóa Huyền Bi Mảnh Ngũ Hành Sứ Giả [Dương] Mảnh Khoa Mẫu Lâm Mảnh Song Thủ Dị Thú
24 Mảnh Cốc Thiên Phàm Mảnh Ngũ Hành Sứ Giả [Âm] Mảnh Dương Thiên Huống Mảnh Tử Bối Ngạc Vương
25 Mảnh Mặc Thương Lan Mảnh Dương Lạc Mảnh Mặc Quân Mảnh Cự Giác Mao Ngưu Vương
26 Mảnh Đường Minh Mảnh Tiêu Lạc Tuyết Mảnh Ô Phong Hàn Mảnh Vu Khôn
27 Mảnh Cố Lỗi Mảnh Tuyệt Niệm Mảnh Bắc Xuyên Chương Mảnh Mộ Dung Huyền Thanh
28 Mảnh Ngũ Hành Sứ Giả [Dương] Mảnh Giác Khoan Mảnh Cốc Thanh Lam Mảnh Bắc Xuyên Minh
29 Mảnh Ngũ Hành Sứ Giả [Âm] Mảnh Kim Tê Chiếu Mảnh Đỗ Hiểu Nguyệt Mảnh Mặc Vân Dao
30 Mảnh Dương Lạc Mảnh Đường Lạc Anh Mảnh Ma Hóa Huyền Bi Mảnh Ninh Như Yên
31 Mảnh Tiêu Lạc Tuyết Mảnh Ngô Ngọc Thành Mảnh Cốc Thiên Phàm Mảnh Ngũ Hành Kiếm Thị
32 Mảnh Tuyệt Niệm Mảnh Lâm Đạp Tuyết Mảnh Mặc Thương Lan -
33 Mảnh Giác Khoan Mảnh Khang Bình Hồ Mảnh Đường Minh -
34 Mảnh Kim Tê Chiếu Mảnh Chương Trì Vũ Mảnh Cố Lỗi -
35 Mảnh Đường Lạc Anh - Mảnh Kim Tung Cự Hùng -
36 Mảnh Ngô Ngọc Thành - Mảnh Tấn Ảnh Hắc Báo Vương -
37 Mảnh Lâm Đạp Tuyết - Mảnh Băng Huyền Hám Nhạc Tích -
38 Mảnh Khang Bình Hồ - Mảnh Tử Văn Nhãn Kính Vương Xà -
39 Mảnh Chương Trì Vũ - Mảnh Kim Cang -
40 Mảnh Yên Trần - Mảnh Điếu Tinh Bạch Hổ Vương -
41 Mảnh Văn Tinh Nhi - Mảnh Vân Thanh Mộc Hồ Vương -
42 Mảnh Bất Túy Tiên Sinh - Mảnh Song Thủ Dị Thú -
43 Mảnh Bất Giới Đại Sư - Mảnh Tử Bối Ngạc Vương -
44 Mảnh Tần Thái Y - Mảnh Cự Giác Mao Ngưu Vương -
45 Mảnh Mộ Dung Chỉ Phong - Mảnh Vu Khôn -
46 Mảnh Diệp Linh - Mảnh Mộ Dung Huyền Thanh -
47 Mảnh Âm Dương Kiếm Quân - Mảnh Bắc Xuyên Minh -
48 - - Mảnh Mặc Vân Dao -
49 - - Mảnh Ninh Như Yên -
50 - - Mảnh Người Giữ Lăng -
51 - - Mảnh Tê Giác Chiến Sĩ -
52 - - Mảnh Kim Khải Võ Tướng -
53 - - Mảnh Vong Linh Tướng Quân -
54 - - Mảnh Thần Thú -
55 - - Mảnh Ngũ Hành Kiếm Thị -
Về đầu trang