Chuỗi sự kiện: Mừng Phiên Bản Mới

từ đến

 

Rút Thưởng May Mắn

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt Đầu :  19/03/2015
  • Kết Thúc : 23h59 ngày 01/04/2015
Nội dung chương trình
  • Chương trình áp dụng cho tất cả Thiếu Hiệp ở những máy chủ đã mở mốc 79.
  • Trong thời gian hoạt động, người chơi VIP có điểm năng động đạt 20, 40, 60, 80, 100 sẽ nhận được 1 Chìa Khóa Rút Thưởng.
  • Người chơi có thể mua Chìa Khóa Rút Thưởng tại Cửa Hàng Kỳ Trân Các với giá 150 Củ.
  • Dùng Chìa Khóa Rút Thưởng để tham gia Rút Thưởng May Mắn sẽ nhận được phần thưởng.
  • Lần rút thưởng thứ 75 , 150, ...  sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt.
Hình ẢnhSố lượngTính Chất

Túi Ngũ Hành
01 Khóa

Cách Rút Thưởng

Chìa Khóa Rút Thưởng

Để tham gia hoạt động Rút Thưởng May Mắn cần phải có Chìa Khóa:

Hình ẢnhNguồn Gốc

Chìa Khóa Rút Thưởng
Vip đạt 20, 40, 60, 80, 100 đủ điểm năng động sẽ nhận được
Mua tại Cửa Hàng Kỳ Trân Các
Cách rút thưởng


Chọn nút Thưởng để mở giao diện

Phần thưởng Rút Thăm

Áp dụng cho các máy chủ đã mở 190 ngày
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Bạc khóa 5 Vạn 1 Khóa
Bạc khóa 10 Vạn 1 Khóa
Lưu Ly Kính 1 Khóa
Kỳ Lân 7 Huyết 3 Kỹ 1 Khóa
Kỳ Lân 7 Huyết 4 Kỹ 1 Khóa
Kỳ Lân 8 Huyết 3 Kỹ 1 Khóa
Kỳ Lân 8 Huyết 4 Kỹ 1 Khóa
Kỳ Lân 8 Huyết 5 Kỹ 1 Khóa
Đá Rèn 1 Khóa
Vinh Dự Tinh Anh 1 Khóa
Cánh Thiên Sứ (2 ngày) 1 Không khóa
Hoạt lực khóa 2000 1 Khóa
Hoạt lực khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa
Áp dụng cho các máy chủ đã mở giới hạn Level 150:
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Bạc khóa 5 Vạn 1 Khóa
Bạc khóa 10 Vạn 1 Khóa
Lưu Ly Kính 1 Khóa
U Minh 7 Huyết 4 Kỹ 1 Khóa
U Minh 7 Huyết 5 Kỹ 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv4 1 Khóa
Phiêu Vũ 7 Huyết 4 Kỹ 1 Khóa
Phiêu Vũ 7 Huyết 5 Kỹ 1 Khóa
Đá Rèn 1 Khóa
Vinh Dự Tinh Anh 1 Khóa
Cánh Thiên Sứ (2 ngày) 1 Không khóa
Hoạt lực khóa 2000 1 Khóa
Hoạt lực khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa
Áp dụng cho các máy chủ đã mở giới hạn Level 89
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Bạc khóa 5 Vạn 1 Khóa
Bạc khóa 10 Vạn 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Bạc 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Vàng 1 Khóa
Dung Thiết Thủy 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 1 Khóa
Bôn Tiêu 5 Huyết 3 Kỹ 1 Khóa
Bôn Tiêu 5 Huyết 4 Kỹ 1 Khóa
Đá Rèn 1 Khóa
Vinh Dự Tinh Anh 1 Khóa
Cánh Thiên Sứ (2 ngày) 1 Không khóa
Hoạt lực khóa 2000 1 Khóa
Hoạt lực khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa
Đối với các máy chủ đã mở giới hạn Level 79
Vật PhẩmSố LượngTính ChấtHình Ảnh
Thủy Tinh Lv5 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Bạc khóa 5 Vạn 1 Khóa
Bạc khóa 10 Vạn 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Bạc 1 Khóa
Cống Hiến Sư Môn Lệnh-Vàng 1 Khóa
Dung Thiết Thủy 1 Khóa
Tơ Ly Vân Lv2 1 Khóa
Thẻ Chiêu Mộ Đồng Hành 1 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa
Đá Rèn 1 Khóa
Vinh Dự Tinh Anh 1 Khóa
Cánh Thiên Sứ (2 ngày) 1 Không khóa
Hoạt lực khóa 2000 1 Khóa
Hoạt lực khóa 5000 1 Khóa
Củ Khóa 2000 1 Khóa
Củ Khóa 5000 1 Khóa

Phần thưởng rút thăm đạt giới hạn

Khi rút thăm đạt giới hạn 75, 150,... lần sẽ được nhận phần quà như sau:

Hình ẢnhSố lượngTính Chất

Túi Ngũ Hành
01 Khóa

Túi Ngũ Hành có gì?

Mở ra ngẫu nhiên một trong những vật phẩm sau:

Tên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
Bạc khóa - 5 Vạn 1 Khóa
Bạc khóa - 5 Vạn 5 Khóa
Bạc khóa - 5 Vạn 10 Khóa
Củ khóa - 1000 5 Khóa
Củ khóa - 1000 25 Khóa
Củ khóa - 1000 50 Khóa
Ngũ Hành Bảo Thạch 1 Khóa
Về đầu trang