Chuỗi sự kiện: Mừng Phiên Bản Mới

từ đến

 

Nạp Củ Chọn Quà

 

Thời gian & Nội dung chương trình

Thời gian
  • Bắt đầu: Sau bảo trì ngày 19/03/2015
  • Kết thúc: 23h59' ngày 01/04/2015
Nội dung chương trình
  • Chương trình áp dụng cho tất cả các máy chủ.
  • Thiếu Hiệp khi nạp Củ để được nhận số điểm tích lũy tương ứng với số Củ đã nạp.
  • Có thể dùng 3.000 điểm tích lũy để đổi Hộp Quà.
  • Tối đa trong suốt thời gian sự kiện có thể đổi tối đa 30 Hộp Quà

Nội dung phần thưởng

Dành cho máy chủ mở giới hạn 89
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa
(89)
Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 6 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 3 Khóa
Hộp Quà Trang Bị
(89)
2000 Điểm 9K 4 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 3 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 1 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi
(89)
Bùa Triệu Thú-Sơ 1 Khóa
Năng Động Hoàn 25 Khóa
Tơ Ly Vân Lv3 20 Khóa
Dành cho máy chủ mở giới hạn 99
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa (99) Thủy Tinh Lv6 1 Khóa
Thủy Tinh Lv5 6 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị (99) Đá Tinh Luyện 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv2 3 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi (99) Rương Bôn Tiêu
(5 Huyết)
2 Khóa
Năng Động Hoàn 30 Khóa
Dung Thiết Thủy 10 Khóa
Dành cho máy chủ mở giới hạn 150
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa (150) Thủy Tinh Lv6 2 Khóa
Thủy Tinh Lv5 8 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị (150) Đá Tinh Luyện 12 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi (150) Bùa Triệu Thú-Trung 1 Khóa
Năng Động Hoàn 30 Khóa
Dung Thiết Thủy 12 Khóa
Đối với máy chủ đã mở trên 110 ngày
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa (90+) Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị (90+) Đá Rèn 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hộp Quà Thú Cưỡi (90+) Bùa Triệu Thú Trung 1 Khóa
Năng Động Hoàn 30 Khóa
Dung Thiết Thủy 10 Khóa
Dành cho máy chủ mở trên 170 ngày
Điểm Tích Cần Để ĐổiTên Hộp QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình ảnh
3,000 Hộp Quà Cường Hóa (170+) Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
Thủy Tinh Lv6 5 Khóa
5 Vạn Bạc Khóa 4 Khóa
Hộp Quà Trang Bị (170+) Đá Rèn 10 Khóa
Quà Lệnh Bài Hoạt Lực 2 Khóa
Túi Mảnh Đá Lv3 1 Khóa
Hộp Quà Chân Nguyên (170+) Trúc Khí Đơn 5 Khóa
Chân Khí Đơn (5000 Điểm) 4 Khóa
Thẻ Đồng Hành Ngẫu Nhiên 1 Khóa

Hướng dẫn nhận quà

Sau khi đã nạp củ đạt mốc 3.000 Củ trở lên hãy đến đối thoại với Lễ Quan


và chọn Nạp Củ Chọn Quà

Về đầu trang