Lưu ý

  • Mỗi tài khoản chỉ có thể đăng ký tham gia nhận thưởng tại 9K 1 lần duy nhất.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể nhận phần thưởng 1 lần duy nhất ứng với mỗi mốc nhận thưởng.
  • Nhân vật tiếp tục nhận thưởng phải thuộc danh sách đã tham gia Lên Cấp Nhận Quà 3Q - 2S - 2U của chương trình Chơi là có quà 1-2-3-4 5.

Gói ưu đãi của 9K

Đẳng Cấp Tặng QuàTên phần thưởngSố lượngTính chấtHình Ảnh
95 2000 Củ Khóa 10 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
100 2000 Củ Khóa 10 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
105 2000 Củ Khóa 10 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 10 Khóa
Thủy Tinh Lv7 1 Khóa
110 2000 Củ Khóa 15 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 15 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
112 2000 Củ Khóa 20 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
114 2000 Củ Khóa 20 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
116 2000 Củ Khóa 20 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
118 2000 Củ Khóa 20 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa
120 2000 Củ Khóa 20 Khóa
10 Vạn Bạc Khóa 20 Khóa
Thủy Tinh Lv8 1 Khóa