Chào Đón Thiếu Hiệp - Ưu Đãi Bất Ngờ

từ đến

Như đã thông báo trước đây, nhằm đảm bảo quyền lợi cũng như hỗ trợ cho toàn thể quý Thiếu Hiệp 9K Truyền Kỳ "di dân" sang MU Huyền Thoại được tốt nhất. Kể từ ngày 29/03/2016, các gói hỗ trợ như: Đẳng cấp, chuyển đổi Củ, Hỗ trợ VIP, Gói Phú Hộ,... sẽ được tiến hành như sau:

Thời gian & điều kiện

 • Bắt đầu: 10h00 ngày 29/03/2016.
 • Kết thúc: 23h59 ngày 30/04/2016.
 • Điều kiện chung:
  • Người chơi phải tạo nhân vật tại máy chủ do Ban Điều Hành chỉ định.(Máy chủ MU 233 mở lúc 9h00 ngày 29/03/2016).
  • Tài khoản tham gia đăng ký nhận thưởng tại MU phải cùng tài khoản đã từng tham gia tại 9K.
  • Mỗi tài khoản chỉ được đăng ký tham gia nhận thưởng tại MU một lần duy nhất.

Hỗ trợ theo Đẳng Cấp

 • Phần thưởng:
  • Tất cả phẩm thưởng đều KHÓA.
  • Tuỳ theo đẳng cấp nhân vật tại 9K sẽ nhận được phần thưởng hỗ trợ tại MU tương ứng với 1 mốc duy nhất.
  • Tuỳ theo cấp độ của người chơi tại 9K (tính đến thời điểm 23:59 ngày 20/03/2016) sẽ nhận được hỗ trợ phần thưởng từ MU như sau.
Đẳng cấp nhân vật tại 9KGói phần thưởngChi tiết
1 - 110 Gói Tân Thủ 1 500 Củ Khóa
04 Ngọc Bless
04 Đá Tăng Thú-Sơ
04 Hồn Angel
500.000 Zen
5.000 SP
111 - 120 Gói Tân Thủ 2 1.000 Củ Khóa
08 Ngọc Bless
04 Đá Tăng Thú-Sơ
04 Ngọc Angel-Sơ
1.000.000 Zen
10.000 SP
121 - 130 Gói Tân Thủ 3 2.000 Củ Khóa
18 Ngọc Bless
08 Đá Tăng Thú-Sơ
08 Ngọc Angel-Sơ
08 Khế Ước Lính Thuê
2.000.000 Zen
20.000 SP
131 - 140 Gói Tân Thủ 4 3.000 Củ Khóa
28 Ngọc Bless
08 Ngọc Angel-Sơ
08 Khế Ước Lính Thuê
08 Đá Tăng Thần Khí-Sơ
08 Đá Tăng Tay Thần-Sơ
3.000.000 Zen
30.000 SP
141 trở lên Gói Tân Thủ 5 5.000 Củ Khóa
38 Ngọc Bless
12 Ngọc Angel-Sơ
12 Khế Ước Lính Thuê
12 Đá Tăng Thần Khí-Sơ
12 Đá Tăng Magic Face-Sơ
12 Đá Tăng Tay Thần-Sơ
5.000.000 Zen
50.000 SP

Chuyển đổi Củ 9K sang Củ MU

 • Đối tượng tham gia: Tất cả người chơi tại game 9K Truyền Kỳ.
 • Điều kiện tham gia:
  • Tất cả tài khoản tham gia tại game 9K Truyền Kỳ vẫn còn tồn lượng Củ tính đến thời điểm 23:59 ngày 20/03/2016.
  • Người chơi phải tạo nhân vật tại máy chủ WebgameMU - Huyền Thoại Trở Lại do Ban Điều Hành chỉ định thì mới được nhận Củ chuyển đổi. (Máy chủ MU 233 mở lúc 9h00 ngày 29/03/2016).
 • Nội dung: Hệ thống sẽ ghi nhận thông tin lượng Củ còn tồn trong các tài khoản tham gia tại game 9K Truyền Kỳ để đổi sang Củ tại WebgameMU - Huyền Thoại Trở Lại theo công thức:
  Công Thức
  03 Củ 9K = 01 Củ MU

Lưu ý:

   • Tài khoản đăng ký tham gia nhận thưởng tại WebgameMU - Huyền Thoại Trở Lại phải cùng tài khoản tham gia tại game 9K Truyền Kỳ.
   • Mỗi tài khoản chỉ có thể đăng ký tham gia 1 lần duy nhất.
   • Trong trường hợp 1 tài khoản tại game 9K Truyền Kỳ có nhiều nhân vật thì lượng Củ được chuyển sang = Tổng lượng Củ còn tồn trong các nhân vật.(tính đến thời điểm 23:59 ngày 20/03/2016)
Tài Khoản: Account ACủ
Nhân Vật 1 1.000
Nhân Vật 2 5.000
Tổng lượng Củ 9K được chuyển sang Củ MU 6.000

Hỗ trợ VIP

 • Điều kiện: Tất cả tài khoản có nhân vật đang là Top Đẳng Cấp, Top Công Lực ở mỗi Server trong 9K tính đến thời điểm (23:59 Ngày 20/03/2016).
 • Phần thưởng:
Đối tượng nhận thưởng
(Mỗi server)
Phần thưởng
Top 10 Đẳng Cấp 9K 50.000 Củ Khóa (khóa)
Top 10 Công Lực 9K 50.000 Củ Khóa (khóa)

Hỗ trợ Phú Hộ

 • Điều kiện: Tất cả nhân vật đã từng nạp Củ vào game 9K ((tính đến thời điểm 23:59 ngày 20/03/2016) theo các mốc yêu cầu sẽ nhận thưởng tương ứng.
 • Phần thưởng - Mỗi tài khoản chỉ được nhận tương ứng với 1 mốc duy nhất (Tất cả phẩm thưởng đều KHÓA):
Đối tượng
(Đã nạp Củ tương ứng)
Gói Phần ThưởngChi tiết
Từ 3.600.000 Củ trở lên Gói Phú Hộ 6 01 Gói Cánh Bậc 6
500 Ngọc Bless
500 Đá Tăng Thú-Sơ
500 Đá Thuần Thần Khí [100 Điểm]
500 Khế Ước Lính Thuê
500 Ngọc Angel-Sơ
500 Đá Tăng Thần Khí-Sơ
500 Đá Tăng Tay Thần-Sơ
500 Đá Tăng Magic Face-Sơ
500 Đá Tăng Huyết Thuẫn-Sơ
1.800.000 - 3.599.999 Củ Gói Phú Hộ 5 01 Gói Cánh Bậc 5
300 Ngọc Bless
300 Đá Tăng Thú-Sơ
300 Đá Thuần Thần Khí [100 Điểm]
300 Khế Ước Lính Thuê
300 Ngọc Angel-Sơ
300 Đá Tăng Thần Khí-Sơ
300 Đá Tăng Tay Thần-Sơ
300 Đá Tăng Magic Face-Sơ
350 Đá Tăng Huyết Thuẫn-Sơ
360.000 - 1.799.999 Củ Gói Phú Hộ 4 01 Gói Cánh Bậc 4
50 Ngọc Bless
50 Đá Tăng Thú-Sơ
50 Đá Thuần Thần Khí [100 Điểm]
50 Khế Ước Lính Thuê
50 Ngọc Angel-Sơ
50 Đá Tăng Thần Khí-Sơ
50 Đá Tăng Tay Thần-Sơ
180.000 - 359.999 Củ Gói Phú Hộ 3 30 Ngọc Bless
30 Đá Tăng Thú-Sơ
30 Hồn Angel
30 Khế Ước Lính Thuê
30 Ngọc Angel-Sơ
30 Đá Tăng Thần Khí-Sơ
30 Đá Tăng Tay Thần-Sơ
90.000 - 179.999 Củ Gói Phú Hộ 2 20 Ngọc Bless
20 Đá Tăng Thú-Sơ
20 Hồn Angel
20 Khế Ước Lính Thuê
20 Ngọc Angel-Sơ
20 Đá Tăng Thần Khí-Sơ
15.000 – 89.999 Củ  Gói Phú Hộ 1 05 Ngọc Bless
05 Đá Tăng Thú-Sơ
05 Hồn Angel
05 Khế Ước Lính Thuê
05 Ngọc Angel-Sơ

Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan đến việc hỗ trợ chuyển đổi từ 9K Truyền Kỳ sang MU Huyền Thoại, quý Thiếu Hiệp có thể gửi về trang hotro.zing.vn hoặc tổng đài 1900 561 558 để nhận được hỗ trợ tốt nhất.

Về đầu trang