Trang chủ Diễn đàn Hiện nội dung

Chiến thắng được bản thân chính là chiến thắng vinh quang nhất. Các vị thiếu hiệp nếu tự tin vào chính mình hãy đến và nhận Nhiệm Vụ Ngũ Hành Tâm Ma để chiến thắng và giành nhiều phần thưởng hấp dẫn nhé.

Nhọ cái là Tâm Ma khi được thả ra tính tình rất ư là biến thái, hentai, thích "SM"... hắn sẽ khiêu khích người chơi và ... các xe tiêu. Sau đó chọt chọt, hút hút cho đến khi ngươi cạn kiệt sinh lực, quỵ xuống mới thôi! Thế nên Như Hồng khuyến khích các thiếu hiệp đừng thả Tâm Ma ra tại gần nơi vận tiêu nhé!

Nhiệm vụ Ngũ Hành Tâm Ma

Yêu cầu
  • Nhân vật đạt cấp độ 30 trở lên.
  • Mỗi ngày nhận được 01 lần.

Khiêu chiến Tâm Ma
  • Bước 1: Khi nhận nhiệm vụ, người chơi có thể chọn 1 nhiệm vụ tâm ma thuộc tính tương ứng, đồng thời, người chơi có thể nhận được đạo cụ triệu hồi tâm ma thuộc tính khác.

 

  • Bước 2: Sau khi nhận nhiệm vụ, sẽ nhận được đạo cụ (Khuy Ma Kính)
Đạo cụChức năng

Khuy Ma Tâm Kính
Gọi Boss Tâm Ma tại các bản đồ Luyện Công
  • Bước 3: Sử dụng đạo cụ (Khuy Ma Kính), sẽ gọi ra Tâm Ma thuộc tính tương ứng. Tâm Ma có thể do người chơi có nhiệm vụ thuộc tính tương ứng tiêu diệt.

  • Bước 4: Người chơi sau tiêu diệt quái mà nhiệm vụ yêu cầu và nhận thưởng.
Phần thưởng:
  • Phần thưởng nhiệm vụ: EXP, Tàng Bảo Đồ, Hoạt Lực Hoàn.
Đạo cụChức năng

Tàng Bảo Đồ

Hoạt Lực Hoàn

 

Ẩn nội dung