Trang chủ Diễn đàn Hiện nội dung

[9k.com.vn] - Thiên Tâm Cốc nổi tiếng là vùng đất chỉ dành cho "người lớn", Thiếu Hiệp cấp 90 mới đủ đô để vào. Nơi đây chia làm 2 tầng có thể làm rất nhiều nhiệm vụ Vận Tiêu Thiên Tâm Cốc, Rèn Luyện, Truy Nã. Các Thiếu Hiệp cấp 90 hãy cùng thử sức nhé!

Bản đồ Thiên Tâm Cốc

Điều kiện tham gia:
 • Sau khi đạt cấp 90, có thể tìm Sứ Giả Thiên Tâm Cốc ở các thành để vào.
 • Sau khi đến Thiên Tâm Cốc sẽ tự chuyển thành dạng PK gia tộc hoặc bang hội, nếu các thiếu hiệp không có gia tộc hoặc bang phái sẽ tự chuyển thành dạng đồ sát.

 • Cơ quan bên trong Thiên Tâm Cốc rất nhiều, nên đồng hành cùng bang hội và gia tộc của mình để tăng sự an toàn.

 • Thiên Tâm Cốc có 2 tầng:
  • Tầng 1 và tầng 2.
  • Bắc Thiên Tâm Cốc, Đông Thiên Tâm Cốc liền nhau, có thể vào từ điểm truyền tống.
 • Lưu ý: Thiên Tâm Cốc chỉ có tầng 1 được thiết lập Điểm Thần Hành, muốn vào tầng 2 phải thông qua tầng 1 để vào.

9k
Sứ giả Thiên Tâm Cốc

 

9k
Thiên Tâm Cốc

Các tính năng trong Thiên Tâm Cốc

Nhiệm vụ truy nã Thiên Tâm Cốc
  • Yêu cu:  Cấp 90, nhóm tối thiểu 3 người.
  • NPC nhim v: Thành thị hoặc Thiên Tâm Cốc Bổ Đầu Triển Lượng
  • Thưởng nhiệm vụ: Độ cống hiến sư môn, kinh nghiệm, độ thân mật, …
  • Cách tham gia:
   • Cần ít nhất 3 người tổ đội, do đội trưởng nhận nhiệm vụ ở chỗ NPC Thiên Tâm Cốc.
   • 3 thành viên trong đội ngẫu nhiên nhận manh mối, nhấp chuột phải vào “Truy nã” có thể nhận được thông tin về tên, vị trí, bản đồ của đạo tặc.
   • Dựa theo manh mối diệt đạo tặc ở nơi chỉ định, thành viên đội ở gần đó đều có thể hoàn thành nhiệm vụ.

9k
Bổ Đầu - Triển Lượng

 • Lưu ý:
  • Mỗi lần nhận nhiệm vụ truy nã cao cấp sẽ tốn 3 lần nhiệm vụ truy nã thường.
  • Sau 10 phút nhận nhiệm vụ, thành viên ngẫu nhiên trong nhóm tìm bổ đầu sẽ trực tiếp có được manh mối đạo tặc.
  • Nhiệm vụ truy nã cao cấp có thể hủy, nhưng vẫn bị trừ số lần.

Vận tiêu cá nhân Thiên Tâm Cốc
 • Yêu cu:  Cấp 90 đã gia nhập Bang hội.
 • NPC nhim v: Thành thị Tiêu Cục - Tổng Tiêu Đầu

9k
Tổng tiêu đầu - Trạm Uy Long

   • V trí bn đồ: Thiên Tâm Cốc tầng 1
   • Thưởng nhim v: Kinh Nghiệm, Bạc, …
   • Cách tham gia:
      • Sau khi nhận nhiệm vụ vận tiêu cao cấp sẽ nhận được tiêu xa lam, tím, hồng ngẫu nhiên, có thể căn cứ vào nhắc nhở nhiệm vụ để tìm NPC chỉ định trong Thiên Tâm Cốc để hoàn thành nhiệm vụ tiêu xa.
     • Khi đang vận tiêu có thể bị NPC khác tấn công, cần phải đánh bại chúng mới có thể đi tiếp.

9k

   • Lưu ý: Nhận nhiệm vụ vận tiêu cao cấp tốn 2 lần vận tiêu thường.
Rèn luyện Thiên Tâm Cốc
 • Yêu cu:  Cấp 90, có thể tổ đội để hoàn thành.
 • NPC nhim v: Thiên Tâm Cốc-Ninh Giang Nam.

9k
Ninh Giang Nam

  • V trí bn đồ: Thiên Tâm Cốc tầng 1, tầng 2- Đông Thiên Tâm Cốc, tầng 2- Bắc Thiên Tâm Cốc
 • Thưởng nhim v: Kinh nghiệm, Cống hiến sư môn, Vàng khóa, Bạc khóa, Điểm Truyền Ký ….
 • Cách tham gia:
  • Mỗi ngày có thể tìm Thiên Tâm Cốc - Tâm Hà để nhận nhiệm vụ rèn luyện như đánh quái, thu thập, đưa thư v.v…Mỗi người mỗi ngày được hoàn thành 20 lần. Nếu nhận nhiệm vụ đánh quái có thể tìm NPC để được truyền tống trực tiếp đến nơi làm nhiệm vụ.
  • Lưu ý:
   • Nhiệm vụ rèn luyện Thiên Tâm Cốc có thể hủy.
   • Nhiệm vụ rèn luyện Thiên Tâm Cốc và nhiệm vụ rèn luyện thường có thể dùng chung số lần nhiệm vụ.
Tranh danh khí mới
 • Yêu cu:  Cấp 90
 • Điều kiện: Sau khi mở cấp giới hạn cấp 150 sẽ mở Thiên Tâm Cốc Tranh Danh Khí, đồng thời hủy Tranh Danh Khí ở bản đồ luyện cấp 20. Mỗi ngày vào 00:30, 10:30, 19:30, “Âu Vô Khuyết” sẽ xuất hiện cùng lúc ở hai bản đồ của tầng 2 Thiên Tâm Cốc.

9k
Âu Vô Khuyết

  • V trí bn đồ:Thiên Tâm Cốc tầng 2 - Đông Thiên Tâm Cốc, Bắc Thiên Tâm Cốc
 • Thưởng nhim v: Thủy Tinh, nguyên liệu cao cấp, Mảnh Ngũ Hành Kiếm Thị, áo choàng, linh kiện áo choàng...
 • Cách tham gia:
  • Mỗi ngày trong thời gian cố định “Âu Vô Khuyết” và “Sát Thủ Tinh Nhuệ” sẽ xuất hiện ở Thiên Tâm Cốc, đánh bại sẽ nhận được bảo vật không khóa.
Ẩn nội dung