Các thiếu hiệp ấy nha, thật ngại quá! nghe đến "Song Tu" không phải là Chị Ba 9K đang nói tới cái chuyện kia kia đâu à. Xin được nói ngắn gọn, khi đã đạt cấp 90, các thiếu hiệp có thể chọn thêm môn phái mới để theo đuổi. Tu luyện cùng lúc cả 2 phái được gọi là Song Tu Môn Phái.

Là cao thủ trong môn phái chính, nay còn lĩnh hội thêm phái phụ, các thiếu hiệp khi ấy chẳng khác nào "Hổ Mọc Thêm Cánh". Đến Tẩy Tủy Đảo song tu ngay!


Tẩy Tủy Đảo

Điều kiện Song Tu

 • Nhân vật đạt cấp 90, đã gia nhập môn phái.
 • Hoàn thành nhiệm vụ Chính Tuyến Lv.80 Di tích Thiên Sơn.
 • Phù hợp yêu cầu giới tính của môn phái tu luyện mới (nam không thể chọn Nga Mi, nữ không thể chọn Thiếu Lâm

Hướng dẫn

Cách thức Song Tu
   • Bước 1: Đối thoại với chưởng môn, chọn [Song tu môn phái].

 • Bước 2: Truyền tống đến Tẩy Tủy Đảo, xin phép môn phái phụ tu với Tẩy Tủy Đại Sư.

 • Bước 3: Sau khi xác nhận phái phụ tu, điểm tiềm năng sẽ trở về trạng thái chưa phân phối, có thể căn cứ theo gợi ý để phân phối lại, lần thay đổi sau sẽ giữ lại trạng thái phân phối lần trước.

Thay đổi phái tu phụ
  • Đến gặp Chưởng Môn nhấp chọn  [Ta muốn đổi phái phụ tu] để tiến hành đổi môn phái phụ muốn theo đuổi.
  • Mỗi nhân vật chỉ có thể đổi phái phụ tu 3 lần trong đời.

Đổi phái chính thành phụ

Có thể chuyển đổi môn phái chính và môn phái phụ tu, đến chỗ Chưởng Môn hiện tại nhấp chọn [Ta muốn đổi môn phái]. Mỗi tuần có thể chuyển đổi 1 lần.

Lưu ý

  • Mỗi nhân vật chỉ có thể đổi phái phụ tu 3 lần.
 • Không thể nhận những nhiệm vụ Chính Tuyến liên quan đến môn phái phụ tu.
 • Căn cứ vào môn phái hiện tại để báo danh tham gia hoạt động Thi Đấu Môn Phái, nhận phần thưởng và danh hiệu môn phái tương ứng.
 • Môn phái phụ tu có thể được bỏ phiếu, cũng có thể tham gia bỏ phiếu. Mỗi tháng chỉ có thể chọn 1 môn phái để bỏ phiếu.