[9K.com.vn] - Hằng ngày, khi tham gia các hoạt động Thi Đấu Môn Phái, Thanh Vân Phong, Rèn Luyện Giang Hồ ... Thiếu Hiệp sẽ nhận được điểm Danh Vọng. Điểm danh vọng này dùng để mua trang bị tại Quan Danh Vọng. Những món trang bị này không thể sở hữu bằng củ mà phải đổi bằng danh vọng sẽ cộng cho Thiếu Hiệp rất nhiều kỹ năng.

Cửa Hàng Danh Vọng

  • Cửa Hàng Danh Vọng dùng để đổi Trang Bị Cộng Kỹ Năng bằng điểm danh vọng.
  • Danh vọng tìm được ở mỗi hoạt động sẽ đổi được những trang bị khác nhau:
LoạiĐổi được trang bị
Danh Vọng Thi đấu môn phái Liên
Danh Vọng Bí cảnh Nón, Đai
Danh Vọng Thanh vân phong Giới
Danh Vọng Rèn luyện giang hồ Ngoa
Danh Vọng Cầu phúc Hộ quyển
Danh Vọng Hoa Sơn Luận Kiếm Bùa Tranh Phong
Danh Vọng khi tham gia các sự kiện tháng Đá Điểm Kim
  • Để đổi Trang Bị Cộng Kỹ Năng, Thiếu Hiệp có thể đến đối thoại với NPC Quan Danh Vọng ở Đại Đô (983 ; 503).
  • Có thể xem Điểm Danh Vọng ở F1 - mục danh vọng.
  • Trang bị Cộng Kỹ Năng được đổi bằng điểm danh vọng

9k
NPC Quan Danh Vọng ở Đại Đô (983;503)

Trang bị Cộng Kỹ Năng

Bảo vệ pháp ấn

Hộ Uyển

Quay số Cầu Phúc nhiều để có Điểm Danh Vọng

Khi máy chủ đã mở giới hạn Lv cấp 150 thì khi Cầu Phúc mỗi ngày sẽ nhận thêm điểm Danh Vọng.

9k
Danh vọng cầu phúc trong giao diện Nhân Vật (phím tắt F1)

Người chơi khi Cầu Phúc sẽ nhận được điểm danh vọng Cầu Phúc. Quay cùng loại được nhiều trong 1 lần sẽ được nhiều điểm danh vọng.

9k

9k

Quay Cầu phúc 5 lần cùng loại trong 1 lần sẽ nhận được 500 điểm danh vọng.

Để có thể quay thêm nhiều lần trong 1 ngày người chơi có thể mua các lệnh bài Cầu Phúc trong Kỳ Trân Các. Khi sử dụng sẽ nhận được thêm lần quay và điểm danh vọng của Cầu Phúc.