T

hêm một nhiệm vụ nữa trong các hoạt động gia tộc. Trồng cây gia tộc sẽ mang đến cho các vị thiếu hiệp điểm kinh nghiệm và các phần quà khác. Càng nhiều người tham gia, sẽ có càng nhiều quà!

Hoạt động trồng cây gia tộc

 • Gieo hạt: đến NPC Quản Lý Gia Tộc nhận lấy và trồn hạt giống may mắn.
 • Nuôi dưỡng: tất cả thành viên chính thức nhấp vào cây may mắn để tiến hành thao tác nuôi dưỡng, mỗi ngày mỗi người tối đa tiến hành 3 lần. Thành viên gia tộc tham gia nuôi dưỡng càng nhiều, phẩm chất quả may mắn càng cao.
 • Cách nuôi dưỡng: nhấp vào cây may mắn, xem trạng thái của cây, sau đó chọn cách nuôi dưỡng (tưới nước, bón phân, trừ sâu)
 • Thu hoạch: Thành viên chính thức hoàn thành 3 lần nuôi dưỡng có thể nhấp vào cây may mắn hái quả, ăn quả may mắn sẽ nhận phần thưởng ngẫu nhiên. Người trồng cây sẽ nhận được phần thưởng thêm.

  9k

Điều kiện tham gia:

  • Thời gian: mỗi ngày từ 18:00 – 23:59 bất kỳ thời gian nào có thể mở 1 lần trồng cây gia tộc.
  • Cách mở: Tộc trưởng hoặc viên đinh (do tộc trưởng, phó tộc trưởng hoặc đường chủ) ở NPC Quản lý gia tộc khai mở.
  • Hạn chế: chỉ có thành viên chính thức tham gia được.

9k

Phần thưởng:

Cùng nhận kinh nghiệm:
 • Cùng thành viên gia tộc trồng cây, số người càng nhiều kinh nghiệm nhận được càng nhiều.
Hái quả may mắn:
 • Vun trồng cây may mắn có thể hái quả, quả nhận được phẩm chất càng cao phần thưởng càng phong phú.

9k